{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Welcome to ChickenAO! 預購雞胸SET提供高達17%OFF,歡迎選購 預購 產品!

所有ChickenAO的優惠必需登入後才可看見。

Welcome to ChickenAO! 預購雞胸SET提供高達17%OFF,歡迎選購 預購 產品!

所有ChickenAO的優惠必需登入後才可看見。

Welcome to ChickenAO! 預購雞胸SET提供高達17%OFF,歡迎選購 預購 產品!

請選擇商品類型 🛒

🐔 5大優勢 有得揀 先至係老大~~~ 🐔

無添加純雞肉 即食西蘭花🥦 即食蕃薯🍠

💯 全本地工場製作包裝

💯 堅持即日完成處理食材到急凍包裝,  新鮮度安全度UP

💯 無添加雞胸, 維持最低卡路里

💯 3款自家醬汁, 落幾多味道calories由你揀

💯 鮮食菜瓜包, 營養全方位TARGET 照顧每餐所需!